Bemutatkozás
Elérhetőség
Szervezetünk felépítése
Társulási Tanács
Munkaszervezet
Pénzügyi Bizottság
Jegyzői Kollégium

Kistérségünk települései
Dunakeszi
Fót
Göd
Mogyoród

Hírek, információk
Hírek
Információk
Társulási Tanács ülései
2011. évi munkaterv
2012. évi munkaterv
Központi Orvosi Ügyelet
2012.január havi ügyeleti beosztás
tanácsi ülés időpontja
Dokumentumok
2012

Pályázatok
Kistérségi pályázatok

Rólunk írták
Dunakanyar Régió

Események, rendezvények
Kistérségi Pedagógiai Napok
Kistérségi Civil Találkozó
Kistérségi Nyári Táboroztatás Képei

Koncepciók, tervek
Dunakeszi kistérség Fejlesztési Koncepciója
Kistérségi Környezetvédelmi Program és Hulladékgazdálkodási terv
Dunakeszi Kistérség Közoktatási Intézkedési Terve

Kapcsolódó oldalak

Interaktív
Regisztráció
Bejelentkezés
Fórum

Fót »

FÓT

A Gödöllői-dombság peremén, Budapesttől északra 17 km-re található. A fóti dombok az Északi-középhegység nyugati nyúlványai. Nyugaton Dunakeszi, északon Erdőkertes, keleten Mogyoród, délen pedig Budapest a legközelebb fekvő város. Legmagasabb pontja a Somlyó-hegyen található, ami 287 m-rel fekszik a tenger felett.

Története

A név eredete
Több feltevés is van erre. A Fót elnevezés legelőször személynév formájában szerepel egy pannonhalmi adománylevélben 1152-ből. A következő oklevél, amelyikben Fótot említik a váradi káptalan jegyzőkönyvéből való, ez 1219-re tehető. Itt vitatott az, hogy hová esik ez a Fót nevű település. Egyesek szerint Heves megyei Fót településről van itt szó. Ám vitatkozás-képpen, a váradi jegyzőkönyvben váci ügyet is tárgyalnak, amelyik Pest megyei település. Ebben a jegyzőkönyvben a következő olvasható: 1219. A váradi káptalan bizonyítja, hogy miután Folth falubeli Gábor BAGYA falu lakosait Pet, Terpe, János és Sicia jobbágyokat fia meggyilkolásával vádolta, akiket Miklós nádor pristaldusával Seureg falubeli Ymarddal Vá-radra küldött. Itt Pet, Terpe, és János 17 márkát adott Gábornak, Sicia pedig esküvel tisztázta magát. Váradi Registrum 189. A következő oklevél, amelyben Fótról, mint a fóti nemesekről van szó 1261-ből való, IV. Béla királyunk egyik oklevelében. 1353-ban is említik Folth for-májában Fótot Nagy Lajos király uralkodása alatt. A népnyelv Fót elnevezését a 1074-re teszi a mogyoródi csata emlékeképpen. A csata győztese Géza (legyőzte unokatestvérét Salamont, mert Salamon túlságosan az idegeneket pártolta) letekintett a hegyoldalból és látott egy tele-pülést. Megkérdezte a harcosait, hogy "mi az a folt odalenn?" A másik elképzelés szerint a csata során Géza nadrágján egy folt tátongott, és azt a "lenti település" egyik lakója varrta meg. "Fót nélkül Magyarország lyukas lenne."

Rövid története
Fótról nagyon sok korabeli emlékkel találkozhatunk, egyértelműen viszont csak a török hó-doltság idejéből hallhatunk róla. Ekkor lakatlan pusztának nyilvánították ki, az időszak végetértével viszont újra benépesítették. 1727-ben Ujfalussy László és Bohus Sámuel, utóbb Fekete György gróf országbiró tulajdonában volt; ez utóbbi családjának kihaltával a gróf Kár-olyi-családra az uradalom szállt . A kastélyt és a parkot gróf Károlyi István létesítette az 1830-as években és ugyanő építtette 1845 és 1855 között Ybl Miklós tervei szerint a katolikus plébániatemplomot. 1951-ben Kisalagot Fóthoz csatolták, 1970. április 1-jén Fótot nagyköz-séggé nyilvánították. Nem sokkal az EU csatlakozás után, 2004. július 1-jén Fót városi címet kapott.
Fót három legszervesebb városrésze Fótújfalu, Régifót és Kisalag. A város részét képezi to-vábbá Fótliget, Fót Déli Vállalkozási terület, illetve Sikátorpuszta.

Régifót
Régifót képezi a város történelmi részét. A Dózsa György úttól keleti és déli irányban helyez-kedik el. Ezen a területen öreg és újonnan épült lakóházak egyaránt megtalálhatóak. Ebben a városrészben található a város történelmi központja a Kossuth Lajos utca, Vörösmarty Mihály utca és a Szabadság utca kereszteződésének környékén. Itt található a Katolikus Pélbániatemplom, a Református és az Evangélikus templom, a Károlyi István Gyermekköz-pont illetve az Önkörmányzat. Fót történelmi központja leginkább kultúr és vásárlási igénye-ket elégít ki, a helyszínen a lakóházak elhelyezkedése kevésbé jellemző. Fót legnagyobb nya-raló térsége is ehhez a városrészhez tartozik. Ez a terület a Somlyó és a Nagy-tó környékén helyezkedik el.

Fótújfalu
Fótújfalu Kisalag és Régifót között helyezkedik el. Határai Nyugatra a Hargita (volt Ötvös Tibor) utca, Keletre pedig a Dózsa György út. Ebben a városrészben található Fót újgazdag negyede, amit sokan Fót Rózsadombjának neveznek. Ez a rész a Móricz Zsigmond úttól Északra található. A városrész központja a Szent Benedek park környékén helyezkedik el. Itt található a Posta, az autóbuszforduló, orvosi rendelő, kisebb üzletek, a 2-es számú Óvoda, és az újonnan épült modern panel lakóházak. Innen könnyen megközelíthető a vasútállomás és az OMV benzinkút is.
Ebben a városrészben napjainkban építenek be egy új területet, ami a legkedvezőbb elhelyez-kedést nyújtja majd Fóton. Könnyen megközelíthető lesz az autóbuszforduló, a Nagy tó, a Somlyó és a lőtér, illetve a térség egyes pontjairól körpanoráma látható. Rá lehet látni Budapest északi részére, és a fóti nyaralókra.

Kisalag
Helyi lakosok számára könnyen észrevehető, hogy ez a városrész korábban nem tartozott Fóthoz. Erre utal a neve is, bár Alagtól messzebb esik, mint Fóthoz. Parcellázása előtt az Imreháza-uradalomhoz tartozott. Az ide települt kisemberek nagy része Újpestre, Rákospalo-tára bejáró munkás volt. Az ingázást az 1912-ben megnyitott villamosított helyiérdekű vonal tette lehetővé. A lakosság anyagi viszonyaira volt jellemző a sok háztáji kecske, aminek nyo-mán a fóti gazdák a Kecsketelep gúnynévvel illették. A városrész központja a Petőfi szobor környékén helyezkedik el. Ezen városrészen kisebb üzletek, gyógyszertár, tüzéptelep, posta, rendelőintézet, általános iskola, futballpálya és buszmegálló található. Ezen kívül leginkább csak lakóházakból áll a térség. Több radiesztéziával foglalkozó személy állítja, hogy Fót Kisalag része az a hely ahol a legjobb lakni. Egyik nevezetes szülötte Szőcs Béla cukrász, aki egy szakmai versenyre készített és díjat nyert termékét a fóti Somló(Somlyó)-hegyről somlói galuskának nevezte el.

Fótliget
Fótliget a módosabb polgárok számára tesz lakhatási lehetőséget. A városrész be van kerítve, a főútról közelíthető meg, portán keresztül lehet csak bejutni. A volánbusz járatok megállnak a bejárattal szemben, ám a városrész inkább a gépkocsival rendelkező személyeknek előnyös.
A lakóparkon belül jellemzően családiházas, ikerházas és az összeköltöző családtagok számá-ra épülő többgenerációs házak épülnek. A területen elsősorban építési telkeket lehet megvásá-rolni. A park recepció és portaszolgálaton keresztül közelíthető meg, amely az év mindennap-ján müködik. A terület beépíthetőség szempontjából két fő egységre lesz felosztva: 1., A családiházas övezet 2., Kereskedelmi Gazdasági övezet. A Lakóparkon belül játszótérrel, ko-sárlabdapályával kialakított 1 hektáros park épült,amely a döntően Budapestről és az agglo-meráció más községeiből átköltöző fiatalok számára biztosít családias közösségi teret.

Sikátorpuszta
Fót legkisebb és legszegényebb része. Fótliget és Fót Déli Vállalkozási terület között helyez-kedik el. Ez a térség jelenleg még csak csekély létszámú.

Fót Déli Vállalkozási terület
Legismertebb pontja a Cora és környéke. A városrész tulajdonképpen a külső körforgalom után ér véget, ám jelenleg még nincs beépítve. Hamarosan Logisztikai Központ épül a Corával átellenes oldalon.
Nevezetességei
Katolikus Szeplőtelen fogantatás templom === Fót egyik legismertebb nevezetessége. Ybl Miklós tervei lapján, romantikus stílusban épült 1845 és 1855 között. A budapesti Vigadó mellett a magyar romantikus építészet legjelentősebb alkotása.
Károlyi-kastély
A Károlyi-kastély a Fóti Gyermekvárosnak (Gyermekközpont) ad otthont. Az épületet szintén Ybl Miklós tervezte, romantikus stílusban, egy régebbi épület felhasználásával.
Fáy Présház
A Fáy Présház a történelemben is jelentős szerepet töltött be. Vörösmarty Mihály, Kossuth Lajos és Deák Ferenc gyakran ellátogatott ide. Ma az egyik legkiválóbb étterem Pest megyén belül is.
Németh Kálmán Emlékház
Németh Kálmán (1903-1979) fafaragó lakóházában berendezett múzeum.
Nagy-tó
Legtöbben inkább Fóti-tónak nevezik. A szocializmus idején úttörő tábor működött a környé-kén. Régen még medencék is üzemeltek a környékén. Fóton jelenleg ez az egy tó amely lehe-tőséget nyújt fürdésre. A környékén vendéglő és vasútállomás található. Jelenleg a környék sajnos nagyon elhanyagolt, nagy mennyiségű szemét felgyülemlett és az akácfákat is kivág-ták.
Somlyó-hegy
A Somlyó-hegy neve a hagyománynak köszönhetően maradt fenn, ugyanis magasságát te-kintve nem hegy. Már 1952-ben védetté nyilvánították az ott élő csaknem 1500 lepkefaj miatt. Ezek közül a legismertebb a fóti boglárka.

Nevezetességei képekben (a teljesség igénye nélkül)

Fáy Présház

Károlyi Kastély

Katolikus Plébániatemplom

Fótliget

Szent Benedek lakópark


Copyright 2006 Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás
| Fejlesztő: PONTHU 2001. Informatikai Bt. | Grafika: REALSYS |